back to home dude

TextTwist 1

TextTwist 1

o grze TextTwist 1

Próbuj ułożyć jak najwięcej słów z sześciu liter, które otrzymasz na początku gry! Im więcej ułożysz niderlandzkich słów, tym wyższy wynik uzyskasz!