back to home dude

Terrorist Trash Talk

Terrorist Trash Talk

o grze Terrorist Trash Talk

Wyeliminuj terrorystów i uważaj, żeby nie trafić żadnego zakładnika. Załaduj broń na czas i do ochrony zrowia zbieraj pakiety z czerwonym krzyżem.