back to home dude

tangram house

tangram house

o grze tangram house

Układaj wskazane figury z klocków Tangram. Obracaj je i układaj! Uda Ci się?