back to home dude

Super Assassin Zombies

Super Assassin Zombies

o grze Super Assassin Zombies

Uwaga, atakują zombi! Jako strzelec wyborowy masz znakomitą broń, aby ich jednego po drugim wykończyć. Wyeliminuj ich czym prędzej i tym sposobem utrzymaj się dłużej przy życiu!