back to home dude

Stupid Jerks

Stupid Jerks

o grze Stupid Jerks

Próbuj zepchnąć wszystkich drani w otchłań usuwając z drogi niektóre obiekty. Jako dodatkowe zadanie możesz podjąć próbę osiągnięcia celu w jak najmniejszej ilości posunięć!