back to home dude

String Theory

String Theory

o grze String Theory

Przy tej pięknej grze można przepaść na wiele godzin. Idź przez ten trójwymiarowy świat ze swoją czarodziejską różdżką i próbuj połączyć jak największą ilość obiektów. Zacznij od małych i przyczepiaj coraz większe i większe, aż dojdziesz do ogromnych. Ciekawe do jak wielkich?