back to home dude

Stop The Bus

Stop The Bus

o grze Stop The Bus

Czas zagrać w karty! Bierz po jednej karcie ze stosów i jednocześnie odrzucaj po jednej. Powtarzaj to tak długo, aż uzyskasz dobry wynik, żeby wygrać rundę!