back to home dude

Stop GMO 1

Stop GMO 1

o grze Stop GMO 1

Króliczek został napadnięty przez niezliczone zmodyfikowane rośliny! Skorzystaj z różnorodnej broni i próbuj jak najdłużej przeżyć! Po ukończeniu poziomu za zebrane pieniądze możesz kupić nową broń!