back to home dude

Sticky Blocks

Sticky Blocks

o grze Sticky Blocks

Weź blok, przyklej go do swojego bloku i poprowadź na oznaczone miejsce. Przyjrzyj się najpierw dobrze, z której strony trzeba blok przylepić.