back to home dude

Star Shot Carnival

Star Shot Carnival

o grze Star Shot Carnival

Próbuj zestrzelić wszystkie złote gwiazdki. Skorzystaj z siły ciążenia oraz z innych obiektów, aby trafiać do celu używając jak najmniej amunicji.