back to home dude

Square Blox

Square Blox

o grze Square Blox

Spróbuj dotrzeć piłką do bramy. Musisz najpierw zebrać monety aby otworzyć bramę. Kolorowe kloski możesz przesuwać poprzez ułożenie strzałek na planszy.