back to home dude

Solar Wind

Solar Wind

o grze Solar Wind

Lataj po drodze gwiezdnej bez uderzenia w gwiazdy lub inne przeróżne przeszkody. Pierdnij aby się podnieść.