back to home dude

Snow Tale

Snow Tale

o grze Snow Tale

Skacząc próbuj dojść do końca każdego poziomu, unikaj po drodze wrogów. Możesz ich zamrażać obrzucając ich śnieżkami.