back to home dude

Slime Laboratory

Slime Laboratory

o grze Slime Laboratory

To śluzowate stworzenie przeżyje tym laboratorium tylko wtedy, gdy zbierze wszystkie części komputerowe.