back to home dude

Slim World

Slim World

o grze Slim World

To królestwo potrzebuje dobrego przywództwa. Czy potrafisz się tym zająć? Poprowadź swoich podwładnych z czterech różnych środowisk. Górników, drwali, kowali i bohaterów. Czy potrafisz wznieść to królestwo na wyżyny?