back to home dude

Slice Points

Slice Points

o grze Slice Points

Postaraj się przeciąć wszystkie obiekty na pół w taki sposób, żeby wystarczająca ilość obiektów spadła z ekranu! Narysuj myszą linię określającą gdzie ma nastąpić cięcie. Czy uda ci się zdobyć na każdym poziomie po trzy gwiazdki za zrzucenie wszystkich obiektów?