back to home dude

Shape Mix

Shape Mix

o grze Shape Mix

Wszystkie figurki muszą przestać się poruszać. Wybierz myszką kształt i poruszaj po tej samej figurce. Czy potrafisz je wszystkie zatrzymać?