back to home dude

Sewer Slide Fury

Sewer Slide Fury

o grze Sewer Slide Fury

Slizgaj się po ściekach. Skacz nad przeszkodami lub unikaj je schylając się. Zbijaj mury!