back to home dude

Rysunkowe pociągi

Rysunkowe pociągi

o grze Rysunkowe pociągi

Kieruj ruchem pociągów włączając i wyłączając odpowiednio czerwone i zielone światła. Przeprowadź podaną ilość pociągów, żeby móc przejść na następny poziom.