back to home dude

Run Jerry Run

Run Jerry Run

o grze Run Jerry Run

Jerry musi bardzo szybko uciekać ze swoim kawałkiem sera starając się, żeby go Tom nie złapał. Biegnij Jerry, biegnij szybko do mysiej dziury i przeskakuj na czas przez przeszkody.