back to home dude

Rock Paper Shiv

Rock Paper Shiv

o grze Rock Paper Shiv

Przystąp do walki w więzieniu i wybieraj! Kamień pokonuje nóż, nóż pokonuje papier, a papier pokonuje kamień. Postaraj się zrównać przeciwnika z ziemią!