back to home dude

Robot Outbreak

Robot Outbreak

o grze Robot Outbreak

Złe roboty przejęły statek kosmiczny i wyłapały niewinnych obywateli. Czy zechcesz pomóc w przejęciu statku kosmicznego z powrotem oraz w uwolnieniu ludzi? Ty jesteś najlepszym robotem jaki istnieje, żeby móc wykonać takie zadanie, więc nie zawiedź.