back to home dude

Rhythm Fireworks

Rhythm Fireworks

o grze Rhythm Fireworks

Naciskaj na odpowiednią strzałkę, jak tylko będzie przy lini! W taki sposób uzyskasz jak najwięcej punktów!