back to home dude

REW

REW

o grze REW

Przenieś się w czasie w przeszłość i próbuj omijać przeszkody i strażników klikając na odpowiednie przedmioty.