back to home dude

Recycle Roundup

Recycle Roundup

o grze Recycle Roundup

Ten stworek dba i przyrodę! Posprzątajcie ten park! Papier i szkło do niebieskiego kosza, warzywa, owoce i resztki z ogrodu do zielongo kosza a reszta do czerwonego. Uda wam sie to?