back to home dude

Power Rangers 20

Power Rangers 20

o grze Power Rangers 20

Bądź szybki i natychmiast atakuj wroga. Jeżeli wykażesz się wystarczającą prędkością, wróg nie będzie miał szansy wrócić.