back to home dude

Polar Escape

Polar Escape

o grze Polar Escape

Pracujesz jako badacz na Biegunie Południowym i nagle znalazłeś się zamknięty w jednym z laboratoriów! Odszukaj odpowiednie przedmioty i próbuj przy ich pomocy uciec. Czy uda ci się utrzymać przy życiu w tych surowych warunkach?