back to home dude

pirates chains

pirates chains

o grze pirates chains

Dopilnuj aby klucz znalazł się przy zamku! Połącz klocki z takimi samymi znakami!