back to home dude

Phantom Mansion - The Orange Library

Phantom Mansion - The Orange Library

o grze Phantom Mansion - The Orange Library

Hector musi odwiedzić wszystkie pokoje. Pomóż mu! Użyj kluczy aby otwierać drzwi. Uważaj na szkielety i zombi.