back to home dude

Pencil Panic 3

Pencil Panic 3

o grze Pencil Panic 3

Przechylaj pole gry, żeby trafić kulką do otworu. Uważaj na przeszkody, bo ołówki mogą przedziurawić kulki, a i drzwi powinny być przecież otwarte, prawda?