back to home dude

Pasjans golfowy

Pasjans golfowy

o grze Pasjans golfowy

Staraj się jak najszybciej oczyścić pole gry z kart. Możesz usuwać tylko te karty, które są o jedną wartość wyżej lub niżej od karty na wierzchu.