back to home dude

Parking Lot

Parking Lot

o grze Parking Lot

Zaparkuj auta w określonym czasie w wyznaczonym miejscu do parkowania. Uważaj, żeby nie spowodować wypadków, bo będziesz zaczynać od początku!