back to home dude

Panda: Tactical Sniper

Panda: Tactical Sniper

o grze Panda: Tactical Sniper

Panda wydaje się niegroźna, ale wykonuje ważne misje. Za każdym razem, gdy zostanie złapana, musisz ją uwolnić.