back to home dude

Operator 90

Operator 90

o grze Operator 90

Możesz obsługiwać ogromny laser. A po co? Ponieważ napadły na nas okropne roboty insekty. I co może te insekty powstrzymać? Oczywiście, tylko ogromny laser. Uważaj jednak bardzo, bo po trzech nieudanych strzałach laser przestanie działać. I wtedy będzie ogromny problem.