back to home dude

Operate Now: Shoulder Surgery

Operate Now: Shoulder Surgery

o grze Operate Now: Shoulder Surgery

Doktor jest gotowy do operacji! O, czekaj, to ty jesteś doktorem? Ojej. Na szczęście jest tu pielęgniarka, żeby ciebie krok po kroku poprowadzić. A po co tu jesteś? Żeby przeprowadzić operację ramienia. To musi się przecież udać. Prawda?