back to home dude

One Soldier

One Soldier

o grze One Soldier

Nie za trudna ale świetna strzelanka. Uważaj aby nikt nie strzelił w ciebie!