back to home dude

Obracanie form

Obracanie form

o grze Obracanie form

Obracaj formy w taki sposób, żeby cztery takie same znalazły się obok siebie.