back to home dude

Northern Tale

Northern Tale

o grze Northern Tale

Zbierz potrzebne zasoby i buduj lub naprawiaj budynki. Jeżeli uda ci się zrealizować zadania w podanym czasie, wtedy wygrasz.