back to home dude

Newton’s Law

Newton’s Law

o grze Newton’s Law

O nie! Ktoś się tu włamał i uszkodził pulpit sterowniczy siły ciążenia. Teraz wszystko lata wokół! Może ty potrafisz przywrócić grawitację? Idź naprzód strzelając do wszystkich złowrogich postaci po drodze.