back to home dude

Newspaper Boy 2

Newspaper Boy 2

o grze Newspaper Boy 2

Masz robotę jako roznosiciel gazet. Jedź na rowerze przez dzielnicę i rzucaj gazety przed drzwi lub na chodnik.