back to home dude

My Lands

My Lands

o grze My Lands

Zostałeś wybrany na przywódcę swojej wioski i w związku z tym musisz się postarać, żeby żadnemu mieszkańcowi nic się nie stało. Niestety, wróg się czai, a wiec musisz postarać się o silną armię. Wytrenuj swoje oddziały i zawrzyj przymierze z innymi wioskami. Możesz też zająć inne obszary.