back to home dude

Musaic Box

Musaic Box

o grze Musaic Box

Odtwórz znane kawałki utworów muzycznych układając fragmenty w odpowiedniej kolejności.Musisz dobrze słuchać fragmentów i wykonań różnych muzyków. Żeby uzyskać nagrodę w magicznej pozytywce, spróbuj znaleźć wszystkie fragmenty, wszystkich kompozytorów!