back to home dude

Mr. Bob: Gem Collector

Mr. Bob: Gem Collector

o grze Mr. Bob: Gem Collector

Osiągnij najwyższy wynik zbierając chwytakiem po trzy takie same diamenty pod rząd! Uważaj dobrze na to, w jakiej kolejności to robisz, jeżeli jakiś kamień szlachetny zostanie, wtedy nie przejdziesz na następny poziom!