back to home dude

Mining Truck 1

Mining Truck 1

o grze Mining Truck 1

Jako kierowca super truck'a musisz zawieźć kamienie do kopalnii. Uważaj na pagórkową drogę, nie zgub żadnego kamienia.