back to home dude

Mikołajkowa katapulta

Mikołajkowa katapulta

o grze Mikołajkowa katapulta

Wystrzel jak najdalej Mikołaja z katapulty. Kliknij lewym przyciskiem myszy i elfy zaczną biec. Kliknij ponownie i przytrzymaj lewy przycisk, żeby wystrzelić Mikołaja. Kliknij przycisk "Submit Score", żeby dodać wynik do listy wysokich wyników.