back to home dude

Middle Ages Defense

Middle Ages Defense

o grze Middle Ages Defense

Obroń kraj przed postępującymi naprzód maszynami wojennymi. Atakuj z wież obronnych różną średniowieczną bronią, oraz ... bronią maszynową. I działami.