back to home dude

Medieval Smash

Medieval Smash

o grze Medieval Smash

Zamek i jego mieszkańcy muszą być zniszczeni. Dobrze celuj i postaraj się, żeby zamek szybko się zawalił.