back to home dude

Material Mole

Material Mole

o grze Material Mole

Ten kret musi przewieźć cały urobek przez kopalnię. Czasem z palfonu groty spadają dodatkowe kamienie. Dowieź wszystko bezpiecznie do punktu końcowego.