back to home dude

Match Three

Match Three

o grze Match Three

Postaraj się ustawiać po minimum trzy obiekty tego samego rodzaju obok siebie, żeby usunąć je z pola gry. Postępuj tak dopóki nie upłynie podany czas lub dopóki nie będzie już więcej możliwych kombinacji! Czy uda ci się osiągnąć najwyższy wynik?