back to home dude

Magnet defence

Magnet defence

o grze Magnet defence

Obraniaj swoja wieze przed atakami wroga. Uzywaj magnesu dla power-ups i aby atakowac!